Welcome To The Jungle

Listopad 2011

Bájná stvoření:

27. listopadu 2011 v 17:32 Kouzelný svět:


Pegas:Kentaur:Jednorožec:
Medůza:


Gryphon:


Buckbeak (PoA)

Phoenix:
Kerberos:


Minotaur:


Harpie:Hydra:

Pták Ohnivák:The Firebird by Lisa Hunt


Bazilišek:Draci:
Neméjský lev:


Skylla a Charybda:


charybde_scylla_small.jpgGlaucus and Scylla:


Kouzelníci a čarodějky:

26. listopadu 2011 v 23:55 Kouzelný svět:
Merlin a jeho učedník:

Sam Neill ročník 1947 si zahrál mocného kouzelníka Merlina ve snímcích Merlin a Merlinův učeň. Za těchto dávných dob usedali rytíři ke kulatému stolu, aby nastolili řád ve své zemi a ochránili krále před intrikami. Avšak byla to také doba kouzel. Boj zde sváděla černá i bílá magie. A chrabrý Lancelot disponoval magiií nejvzácnější a to láskou ke Guinevře, králově vyvolené. A královna Mab se svými pomocníky, elfy spřádala další tažení proti Artušovi a Merlinovi.
(Hollywood Rose)Nebezpečný Saruman:


Akivasha (Tia Carrere) ve filmu Kull dobyvatel:
Královna Mab (Miranda Richardson):


Čarodějky ve filmu the Craft (Čarodějky, 1996):

Fairuza Balk

Robin TunneyV dalších rolích čarodějek Neve Campbell a Rachel T.

The Craft.


Sandersonovi čarodějnice ve filmu Hokus pokus:Čarodějky z Eastwicku spolu s Jackem Nicholsonem:Kouzelník Akiro (Mako) z Barbara Conana z roku 1982 a Ničitele Conana:Zlá královna (Monica Bellucci) z filmu Kletba bratří Grimmů:

Čarodějnice:
Čarodějka (Miranda Richardson) ve filmu Ospalá díra/Sleepy Hollow/:Čarodějnice z filmu Robin Hood:Král zbojníků /Robin Hood: Prince of Thieves, 1991/:


Čarodějnice z Souboj Titánů /Clash of the Titans,


Čarodějové a čarodějky z Princezny Fantaghiro:

Xellesia (Ursula Andress):Královna z Černého lesa (Brigitte Nielsen):
Černá královna a Xellesia:


Princ temnoty Tarabas (Nicholas Rogers):Bílá čarodějka (Ángela Molina):
Lo Pan ve filmu Velké nesnáze v Malé Číně /Big Trouble in Little China/:

Shang Tsung (Cary Hiroyuki Tagawa) v Mortal Kombat:"Duše Tvá je má!"


Čarodějnice (Cassandra Gava) ve filmu Barbar Conan /Conan the Barbarian, 1986/:
Čarodějnice (Lynn Redgrave) ve filmu O perníkové chaloupce, 2002:

Lynn Redgrave as the Witch in Tag Entertainment's Hansel & GretelČarodějnice/zlá královna (Sigourney Weaver) ve filmu Sněhurka: Příběh hrůzy:

MAGIE Z HARRYHO POTTERA:

Pán zla/Lord Voldemort/:Albus Brumbál:
Minerava McGonagall:
Bellatrix Lestrange:

Lucius Malfoy:Lucius a Bellatrix:


Faun vs. Satyr:

26. listopadu 2011 v 21:44 Kouzelný svět:
Rozdíl mezi těmito mytologickými tvory je těžko vysvětlitelný.
Někde se píše, že Faun má lidské nohy, takže by byl lehko od Satyra rozpoznán.
Protože Satyr je od pasu dolů v podobě kozla, má špičaté uši, prý má kadeřavé vlasy
a na svou flétnu vábí roztoužené nymfy na svůj rej.
Ukázalo se však, že v některých spisech byl Faun popisován v napůl lidské a v napůl zvířecí podobě.
Podobný řeckému satyrovi. Na obrázku od JaninaArt by podle flétny měl být Satyr, ale má lidské nohy,
takže by to ukazovalo na Satyra.
Shrnutí je takové, že oba tito tvorové měli rádi jemné pohlaví, ať už v podobě
krásných lidských žen nebo jemných nymf, které svými nožkami brouzdaly
lesem víl a své rty smáčely v lesních tůňkách za doprovodu obyvatel kouzelného lesa. Vábení flétny je hladilo po těle, jako okvětní plátky květin, které poletovaly ve víru hřejivého vánku.
Ovšem Faun měl za úkol chránit zvířectvo rolníků před vlky a ti mu obětovali kozly.
Též se ve spojení s Faunem také říkalo, že ženy byly chráněny před neplodností.
Faun rád trávil čas na polích, kdežto Satyr proháněl nymfy v čarovném lese.
Možná si teď spolu Faun i Satyr udělali rej, jako v dřívějších dobách. Popíjejí, hrají, smějí se a ženy jim padají k nohám.
Poslouchejte pozorně, možná se k vám dostanou tóny flétny a obejme vás Duch lesa.


Na tomto obrázku prý odpočívá Faun. Vypadá to, že odpočívá poblíž nějaké louky či pole. Jak se všude uvádí, Faun je ochránce dobré úrody a dobytka rolníků. Avšak podoba s řeckým Satyrem je vskutku přinejmenším totožná. Jak je vidět na obrázku, vedle rozjařeného Fauna leží flétna, na kterou, jak již víme hrával Satyr v lesích, aby vábil Nymfy. Také Satyr klapal svými kopýtky, když tancoval za doprovodu své hry. Zde má Faun také od pasu dolů zvířecí podobu a růžky k tomu.
Později se začalo uvádět, že Satyr a Faun byly považováni za totožná stvoření. Ve filmu Jeho veličenstvo Minor si zahrál Satyra James Caviessel. Napůl kozel, napůl člověk. Hrál nymfám na svou píšťalu. Krásní víly spoře oděné tancovaly bosy a mech je hladil po jejich nožkách. Kapky rosy se na jejich šatech z mlhy třpytily, jako ty nejkrásnější drahokamy. Dlouhé vlasy zdobené květy lesa jim vlály a omotávaly Satyrovu mohutnou ač velice hbitou postavu. A šťastný Satyr se na tu krásu nemohl vynadívat. (Hollywood Rose)


Nymfy a Satyr:

Sirény (mořské panny) a nymfy:

26. listopadu 2011 v 16:53 Kouzelný svět:
Sirény:
Krásné děvy, které lákaly námořníky na svůj nezapomenutelný a okouzlující zpěv. Chtěly zlákat i velkého Jásona, který se vydal na lodi se svou výpravou pro legendární zlaté rouno.


Mořská panna je bájná postava vyskytující se v bájích a v mýtech. Šlo prý o bytosti, které byly nádherné a hodné, ale mohly být i zlé. Ty zlé lákaly zbloudilé námořníky k útesům. Také tyto zlé mořské panny byly nazývány Sirény. (http://cs.wikipedia.org)

Vodní nymfy (Najády) a suchozemské nymfy:Obrazy z říše fantazie:

26. listopadu 2011 v 16:14 Malíři světa:
Kenneth Webb:
Beneš Knüpfer:Redon Odilon 1840-1946, vl. jménem Bertrand-Jean Redón, byl francouzský malíř

Redon Odilon: Sasanky a lilie v modré váze, po roce 1912, 74 x 60 cm

Neznámý autor:

Obraz - Kytice


Co je Vesmír?

24. listopadu 2011 v 13:16 Vesmír a jeho hranice:
Co je Vesmír?

Na tuto otázku budeme stále hledat dokonalejší odpovědi. Již známý Platón v jeho pojednáváních bádal po vzniku světa či vesmíru.
Pojďme si trochu břiblížit některé významné teze:

Platón (428-348 př.n.l.), vlastním jménem Aristoklés byl řecký filosof, pedagog a matematik. Platón založil athénskou Akademii, jež pak byla vzorem evropským univerzitám a vědeckým institucím. Platón spolu se Sókratem obrátili pozornost filosofů od úvah o povaze a původu světa k otázkám člověka a lidské společnosti.
Přišel s myšlenkou, že prvotní je idea (myšlenka) a teprve druhotná je hmota. Známá je jeho představa, že sedíme jakoby v jeskyni, zády ke vchodu a na protější stěně pozorujeme obrazy dokonalých idejí, které existují mimo jeskyni. Platón zavedl pojem abstrakce, kdy hmotné věci existují jako obraz dokonalé prapůvodní myšlenky. Platón byl tedy zakladatelem idealismu, opakem materialismu. Hlavní myšlenkou idealismu je, že vědomí (duch) je před hmotou. Platón je idealistickým filozofem, z tohoto faktu vychází i jeho kosmologické názory. Kritizuje názory dřívějších filozofů a nabízí vlastní pojetí. V dialogu Timaios podává Platón své názory na vznik světa a kosmu (kosmos není vesmír tak jak jej dnes chápeme, ale pouze Země a její blízké okolí, ze Země viditelné). Svět je živým tvorem a jako každý jiný tvor má duši a tělo. Celek světa (kosmos) byl vytvořen Demiurgem ze čtyř živlů, které uspořádal rozumem (rozum ale není jediným činitelem při vzniku světa, dalším a neméně významným je nutnost).
Svět však není stvořen tak jako v křesťanství z ničeho a jako naprostá novinka, ale je utvořen z již existující hmoty. Nejprve byla tvůrcem vytvořena duše. Svět je pouze jeden, Demiurgos na jeho tvorbu spotřeboval všechnu hmotu, proto je náš svět jediný a zároveň nejlepší možný. Platón zde vyvrací tezi jiných filozofů o nekonečnosti vesmíru a o existenci nekonečného množství dalších světů. Když byl svět hotov, stvořil Demiurgos ještě nesmrtelné bohy, kteří dotvořili zbylé druhy živých tvorů, tedy tvory létající, žijící ve vodě a suchozemské člověka nevyjímaje. Stejně tak, jako ze zbytků hmoty po stvoření světa byly utvořeny hvězdy a další vesmírná tělesa, byly ze zbytků materiálu po vytvoření světové duše demiurgem utvořeny duše individuální.
Demiurg (řec. démiurgos, umělec, řemeslník) je v Platónově dialogu Timaios jakýsi architekt, který buduje Vesmír podle vzoru světa idejí.

Platón:
Použité zdroje:
http://jpavol.sweb.cz

Aristotelés, řecký filozof, žák (a později odpůrce) Platónův, přichází na svět v roce 384 př. n. l. ve Stageiře v Thrákii (v dnešním severním Řecku) v rodině lékaře.
Můžeme ho považovat za zakladatele vědeckých metod zkoumání přírody, zakladatele botaniky, zoologie, mineralogie, anatomie i psychologie. Aristoteles objevil řadu zákonitostí a závislostí v přírodě, které chápal jako rozumné a logické uspořádání a z toho odvodil teorii prvotního Hybatele, kterého nazýváme obvykle Bohem. Aristoteles ještě považoval Zemi za střed vesmíru, kolem níž věčně krouží nebeská tělesa, připevněná ke sférám z éteru. Aristotelův systém převzal a rozvinul Ptolemaios a od něj i katolická církev, která tyto myšlenky hájila až do 17. století, neboť církev byla od počátku nositelem a usměrňovatelem vzdělávání. Jako mladík odchází Aristotelés ze Stageiry do Athén, kde je pak dvacet let žákem Platónovy Akademie. Je přitom pravděpodobné, že již tehdy mezi téměř šedesátiletým Platónem a jeho o více než čtyřicet let mladším žákem vyvstávají určité názorové neshody, a to především v otázce Platónovy teorie idejí. Roku 343 př. n. l. je pak Aristoteles povolán ke královskému dvoru Filipa Makedonského, násilného sjednotitele Řecka, kde má za úkol vychovávat Filipova syna Alexandra, budoucího krále a dobyvatele Alexandra III. Velikého.
Poté, co se Alexandr ujímá vlády nad Makedonií, se Aristoteles někdy kolem roku 335 př. n. l. vrací do Athén, kde otevírá svoji vlastní filosofickou školu, zvanou Lykeion (Lyceum). Ke konci dvanáctého roku vedení svého Lykeionu se Aristotelés ocitá v nesnázích - jednak se pokazí jeho do té doby dobrý vztah s Alexandrem Velikým.

Aristotelés:

Zdroje:
http://zivotopisyonline.cz
http://jpavol.sweb.cz
http://antika.avonet.cz

Mikuláš Koperník

Narodil se 19. února 1473 v polské Toruni. V době svého dospívání ztratil Koperník otce a záhy potom i matku. Poručníkem se mu stal jeho strýc Lukáš Watzenrode, pozdější biskup warmijský, který brzy pochopil touhu svého synovce po vzdělání a podporoval ji. Mikuláš Koperník studoval nejdříve matematiku a astronomii na univerzitě v Krakově. Seznámil se zde dokonale s Ptolemaiovým systémem. V druhé polovině devadesátých let proto odjel do italské Boloně, kde studoval církevní právo, ale hlavně astronomii a matematiku pod vedením slavného boloňského astronoma Maria de Navary. Vrátil se do Polska v roce 1501; musel se zavázat, že v Itálii bude studovat také lékařství, a na studia se vrátil. Oba obory (lékařství a církevní právo) úspěšně uzavřel.
Vytvořil heliocentrický model Sluneční soustavy, když umístil do středu Slunce, kolem něhož obíhají ostatní planety po kružnicích. Rovněž odhalil, že Země se otáčí kolem své osy. Nesmyslnost jeho teorie zdůvodňovali církevní představitelé tím, že kdyby se Země otáčela, musel by vzniknout vítr, který by všechno smetl.
Sféře stálic přisuzoval klid, Zemi denní rotaci kolem osy. Tvrdil, že nebeský kruh neboli sféra nemá jediný střed. Bez Koperníka by nebyly objeveny ani Keplerovy zákony, ani gravitační teorie.

Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně:
Stavba hvězdárny byla zahájena prvním výkopem 30. srpna 1948. Od 19. dubna 1973 do konce listopadu 2010 Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně. Dne 5. října 2010 získala nový název Hvězdárna a planetárium Brno. Wikipedia


Vesmír

23. listopadu 2011 v 19:45 | HR |  Vesmír a jeho hranice:
Krása, která nezanechá lidskou duši chladnou. Spleť barev a tajemna obklopující překrásné galaxie.
Život, který není vidět a přesto tam je!
Vesmír nás bude fascinovat až na věky věků...

...červená mlhovina se kolem nás rozestupovala a tvořila cestu k jedné z hvězd.
Oslnivá záře nám na chvilku zamlžila zrak a my se najednou ocitli v cizí galaxii.
Kolem poletovaly blyštící se světýlka světle růžové barvy. Jakoby jsme slyšeli z
dáli hudbu dosud nepoznanou.
Harmonie a vnitřní klid nás pomalu uspával a my se nějakou neznámou silou dostali
zpět domů. To místo jsme již nikdy neviděli.
Zůstalo nám však v našich srdcích!
Autor: Hollywood RoseVesmír nám ukazuje svou fantazii v podobě úžasných barev a rafinovaných seskupení. Barevný opar třpytící se tak, jakoby byl poset těmi nejvzácnějšími drahokamy zahaluje vzdálené hvězdy v nejrozmanitějších galaxiích. Planety se pyšní svými úbory, snad ani ten nejúspěšnější malíř by nevystihl okamžik tohoto vesmírného ohňostroje. Jako cesta pro Diamantovou královnu v dáli září mléčná dráha. Šat z perel a zlata, to kometa se představuje v plné kráse. Seskupení do tvarů vskutku tajemných, přesto v nás vyvolávají snění s otevřenýma očima. (Hollywood Rose)Před deseti tisíci lety, ještě před počátkem zaznamenané historie lidstva, se muselo náhle zjevit na noční obloze nové světlo, které poté sláblo několik týdnů. Dnes víme, že toto světlo pocházelo z explodující hvězdy a známe barevný rozpínající se oblak zvaný Závojová mlhovina. Na snímku dole je zobrazen západní okraj Závojové mlhoviny technicky známý jako NGC 6960, ale méně formálně jako Mlhovina Koště čarodějnice. Rozpínající se plyn získává své zbarvení dopadem a excitací existujícího blízkého plynu. Pozůstatek supernovy leží ve vzdálenosti 1400 světelných let v souhvězdí Labutě (Cygnus). Koště čarodějnice ve skutečnosti pokrývá oblast odpovídající více než trojnásobku úhlovému průměru Měsíce v úplňku. Modrá hvězda 52 Cygni je viditelná pouhým okem, ale žádnou souvislost se starověkou supernovou nemá.

http://www.astro.cz/apod/ap040302.html Na snímku je NGC 6960: Mlhovina Koště čarodějnice
Poohlédnutí:

23. listopadu 2011 v 12:43 | HR |  Z deníčku Guns N´Roses
Kdepak jsou ty naši Guns N´Roses s charizmatickým frontmanem Axlem?
Kde jsou jejich noční radovánky, které se snažili vtisknout do svých písní?
Všichni se rozutekli a každý šel svou cestou. Možná je to tak dobře, protože jejich vrchol slávy jsme zažili i my. A dvakrát do stejné řeky nevstoupíš! Ano jejich kariéra byla jako Sympathy For The Devil.
Autor: Hollywood Rose


SYMPATHY FOR THE DEVIL


Guns N´Roses - Sympathy For The Devil

Původně tuto píseň nazpívali The Rolling Stones. Která se vám líbí víc?
Napište mi. Vaše Hollywood Rose.

The Rolling Stones - Sympathy For The Devil

Tato skladba zazněla ve filmu Anděl smrti/Fallen z roku 1998. Spolu s písní Time Is On My Side. V hlavní roli si zahrál herec Denzel Washington.
Dejte pozor na Azazela.

Rockový nářez:

22. listopadu 2011 v 21:54 | HR |  Hudba
Rockový dýchánek s malou příměsí kovu:
1. Powermad - Absolute Power

2. Kreator - Violent Revolution
3. Metallica - ...and Justice for All
4. Metallica - Creeping Dead
5. Metallica - Wherever I May Roam
6. Slayer - Bloodline
7. Slayer - Seasons In The Abyss
8. Slayer - Angel of Death
9. Megadeth - Symphony of Destruction
10. Megadeth - Crush 'Em
11. Megadeth - Diadems
12. Boston-More Than a Feeling
13. Donovan - Hurdy Gurdy Man
14. Led Zeppelin - Going To California
15. Robert Plant - Song to the Siren
16. L.A. Guns - Electric Gypsy
17. L.A. Guns - The Ballad Of Jayne
18. Alice Cooper - Poison
19. Goo Goo Dolls - I'm Awake Now
20. Iggy Pop - Why Was I Born (Freddy's Dead)
21. David Coverdale - Last Note Of Freedom
22. Aerosmith - Hole I My Soul
23. Aerosmith - Angel
24. Guns N´Roses - It's So Easy
25. Guns N´Roses - Estrenged
26. The Rolling Stones - Time Is On My Side
27. The Rolling Stones - You can't always get what you want
28. Skid Row - Youth Gone Wild

29. Skid Row - Skid Row - Wasted Time
30. Bon Jovi - Wanted Dead Or Alive
31. Bon Jovi - In These Arms
32. Bryan Adams - Run To You
33. Def Leppard - Photograph
34. Def Leppard - Animal
35. The Rolling Stones feat. Axl and Izzy - Salt Of The Earth
36. Bruce Springsteen - Born In The U.S.A.
37. Van Halen - Jump
38. Van Halen - Dance The Night Away
39. Ozzy Osbourne - Crazy Train
40. Root - Aposiopesis
41. Pantera - Cemetery Gates
42. Mr.Big - Shadows

43. ArnoCorps - Terminator
44. ArnoCorps - Total Recall

Hitparáda Hollywood Rose:

22. listopadu 2011 v 13:55 | výběr skladeb HR |  Hudba
Vyberte si svou oblíbenou píseň. Hudba je nedílnou součástí našich životů. Dává nám radost, nutí nás k zamyšlení, pomáhá při splínech. Je to Droga, která pomáhá...Najděte si svůj kousek "čokolády".
S pozdravem vaše Hollywood Rose

Hitparáda Hollywood Rose:
1. U2 - Bad
2. Jimi Hendrix - Angel
3. Mick Jagger - Blind leading the Blind
4. UB40 and Chrissie Hynde - I Got You Babe
5. Billy Idol - "Rebel Yell"
6. Peter Gabriel - In Your Eyes
7. Richard Marx - Should've known better
8. Jean Beauvoir - Feel the Heat
9. Jane Siberry - It Can't Rain All the Time
10. R. Kelly - Gotham City
11. Pearl Jam - Nothingman
12. Kreator - People of the Lie
13. Slayer - South Of Heaven

14. Dramarama - Anything, Anything
15. Tonic - Mean To Me
16. Bon Jovi - Wild Is The Wind
17. Stan Bush - Streets of Siam
18. Michael Jackson - Human Nature
19. Tito & Tarantula - Machete
20. Tahnee Cain & Tryanglz - Burnin' In The Third Degree


Romantika na síti:

1. Sam Cooke - Cupid

2. Otis Redding - (Sittin' On) The Dock Of The Bay

3. Robin Zander - In This Country

4. Phil Phillips & The Twilights - Sea Of Love

5. Eric Carmen - Hungry Eyes

6. Flamingos - I Only Have Eyes For You

7. Goo Goo Dolls - Iris

8. Bryan Adams - When You Love Someone

9. Revis - Caught In The Rain

10. The Flys - Got You Where I Want You

11. Richard Marx and Lara Fabian - Surrender To Me

12. Phoebe Cates and Bill Wray - Just One Touch

13. John Waite - Missing You

14. U2 - Winter

15. Richard Marx - Now and Forever

16. Elvis Presley - In The Ghetto

17. Skid Row - I Remember You

18. John Farnham - A Touch Of Paradise

19. R. Kelly I Believe I Can Fly

20. Roxette - Silver Blue

21. Sandra - Johnny Wanna live

22. Peter Gabriel - I Grieve

23. Alanis Morissette - Uninvited

24. Lizzie West - Chariots Rise

25. Madonna - Crazy For You

26. Titi and Tarantula - Back to the House That Love Built

27. Selena - Dreaming Of You

28. Michael Jackson - For All Time

29. Stan Bush - Fight For Love