Welcome To The Jungle

Co je Vesmír?

24. listopadu 2011 v 13:16 |  Vesmír a jeho hranice:
Co je Vesmír?

Na tuto otázku budeme stále hledat dokonalejší odpovědi. Již známý Platón v jeho pojednáváních bádal po vzniku světa či vesmíru.
Pojďme si trochu břiblížit některé významné teze:

Platón (428-348 př.n.l.), vlastním jménem Aristoklés byl řecký filosof, pedagog a matematik. Platón založil athénskou Akademii, jež pak byla vzorem evropským univerzitám a vědeckým institucím. Platón spolu se Sókratem obrátili pozornost filosofů od úvah o povaze a původu světa k otázkám člověka a lidské společnosti.
Přišel s myšlenkou, že prvotní je idea (myšlenka) a teprve druhotná je hmota. Známá je jeho představa, že sedíme jakoby v jeskyni, zády ke vchodu a na protější stěně pozorujeme obrazy dokonalých idejí, které existují mimo jeskyni. Platón zavedl pojem abstrakce, kdy hmotné věci existují jako obraz dokonalé prapůvodní myšlenky. Platón byl tedy zakladatelem idealismu, opakem materialismu. Hlavní myšlenkou idealismu je, že vědomí (duch) je před hmotou. Platón je idealistickým filozofem, z tohoto faktu vychází i jeho kosmologické názory. Kritizuje názory dřívějších filozofů a nabízí vlastní pojetí. V dialogu Timaios podává Platón své názory na vznik světa a kosmu (kosmos není vesmír tak jak jej dnes chápeme, ale pouze Země a její blízké okolí, ze Země viditelné). Svět je živým tvorem a jako každý jiný tvor má duši a tělo. Celek světa (kosmos) byl vytvořen Demiurgem ze čtyř živlů, které uspořádal rozumem (rozum ale není jediným činitelem při vzniku světa, dalším a neméně významným je nutnost).
Svět však není stvořen tak jako v křesťanství z ničeho a jako naprostá novinka, ale je utvořen z již existující hmoty. Nejprve byla tvůrcem vytvořena duše. Svět je pouze jeden, Demiurgos na jeho tvorbu spotřeboval všechnu hmotu, proto je náš svět jediný a zároveň nejlepší možný. Platón zde vyvrací tezi jiných filozofů o nekonečnosti vesmíru a o existenci nekonečného množství dalších světů. Když byl svět hotov, stvořil Demiurgos ještě nesmrtelné bohy, kteří dotvořili zbylé druhy živých tvorů, tedy tvory létající, žijící ve vodě a suchozemské člověka nevyjímaje. Stejně tak, jako ze zbytků hmoty po stvoření světa byly utvořeny hvězdy a další vesmírná tělesa, byly ze zbytků materiálu po vytvoření světové duše demiurgem utvořeny duše individuální.
Demiurg (řec. démiurgos, umělec, řemeslník) je v Platónově dialogu Timaios jakýsi architekt, který buduje Vesmír podle vzoru světa idejí.

Platón:
Použité zdroje:
http://jpavol.sweb.cz

Aristotelés, řecký filozof, žák (a později odpůrce) Platónův, přichází na svět v roce 384 př. n. l. ve Stageiře v Thrákii (v dnešním severním Řecku) v rodině lékaře.
Můžeme ho považovat za zakladatele vědeckých metod zkoumání přírody, zakladatele botaniky, zoologie, mineralogie, anatomie i psychologie. Aristoteles objevil řadu zákonitostí a závislostí v přírodě, které chápal jako rozumné a logické uspořádání a z toho odvodil teorii prvotního Hybatele, kterého nazýváme obvykle Bohem. Aristoteles ještě považoval Zemi za střed vesmíru, kolem níž věčně krouží nebeská tělesa, připevněná ke sférám z éteru. Aristotelův systém převzal a rozvinul Ptolemaios a od něj i katolická církev, která tyto myšlenky hájila až do 17. století, neboť církev byla od počátku nositelem a usměrňovatelem vzdělávání. Jako mladík odchází Aristotelés ze Stageiry do Athén, kde je pak dvacet let žákem Platónovy Akademie. Je přitom pravděpodobné, že již tehdy mezi téměř šedesátiletým Platónem a jeho o více než čtyřicet let mladším žákem vyvstávají určité názorové neshody, a to především v otázce Platónovy teorie idejí. Roku 343 př. n. l. je pak Aristoteles povolán ke královskému dvoru Filipa Makedonského, násilného sjednotitele Řecka, kde má za úkol vychovávat Filipova syna Alexandra, budoucího krále a dobyvatele Alexandra III. Velikého.
Poté, co se Alexandr ujímá vlády nad Makedonií, se Aristoteles někdy kolem roku 335 př. n. l. vrací do Athén, kde otevírá svoji vlastní filosofickou školu, zvanou Lykeion (Lyceum). Ke konci dvanáctého roku vedení svého Lykeionu se Aristotelés ocitá v nesnázích - jednak se pokazí jeho do té doby dobrý vztah s Alexandrem Velikým.

Aristotelés:

Zdroje:
http://zivotopisyonline.cz
http://jpavol.sweb.cz
http://antika.avonet.cz

Mikuláš Koperník

Narodil se 19. února 1473 v polské Toruni. V době svého dospívání ztratil Koperník otce a záhy potom i matku. Poručníkem se mu stal jeho strýc Lukáš Watzenrode, pozdější biskup warmijský, který brzy pochopil touhu svého synovce po vzdělání a podporoval ji. Mikuláš Koperník studoval nejdříve matematiku a astronomii na univerzitě v Krakově. Seznámil se zde dokonale s Ptolemaiovým systémem. V druhé polovině devadesátých let proto odjel do italské Boloně, kde studoval církevní právo, ale hlavně astronomii a matematiku pod vedením slavného boloňského astronoma Maria de Navary. Vrátil se do Polska v roce 1501; musel se zavázat, že v Itálii bude studovat také lékařství, a na studia se vrátil. Oba obory (lékařství a církevní právo) úspěšně uzavřel.
Vytvořil heliocentrický model Sluneční soustavy, když umístil do středu Slunce, kolem něhož obíhají ostatní planety po kružnicích. Rovněž odhalil, že Země se otáčí kolem své osy. Nesmyslnost jeho teorie zdůvodňovali církevní představitelé tím, že kdyby se Země otáčela, musel by vzniknout vítr, který by všechno smetl.
Sféře stálic přisuzoval klid, Zemi denní rotaci kolem osy. Tvrdil, že nebeský kruh neboli sféra nemá jediný střed. Bez Koperníka by nebyly objeveny ani Keplerovy zákony, ani gravitační teorie.

Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně:
Stavba hvězdárny byla zahájena prvním výkopem 30. srpna 1948. Od 19. dubna 1973 do konce listopadu 2010 Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně. Dne 5. října 2010 získala nový název Hvězdárna a planetárium Brno. Wikipedia

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Navara Navara | Web | 7. května 2014 v 10:30 | Reagovat

Vesmír je nekonečný :D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama